Skola Kreativnogpisanja

 

+menu-

header image

O Nama

Dom kulture Studentski grad osnovan je 1971. godine, a otvoren u maju 1974. Dom Kulture je obrazovna ustanova u okviru Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Detaljnije…

Škola kreativnog pisanja Autor pokrenuta je na inicijativu Jelene Popadi?, dramaturga i teatrologa, a uz podršku i pomo? Doma za kulturu Studentski grad, koji je uvideo zna?aj ove aktivnosti i Školu uvrstio u svoj redovni program. Škola kreativnog pisanja Autor namenjena je svim školskim uzrastima; dakle, polaznici Škole su osnovci, srednjoškolci, ali i studenti. Polaznici škole su razvrstani po grupama, po kriterijumu uzrasta, sposobnosti i interesovanja, te rad u manjim grupama omogu?ava direktniji kontakt sa predava?em i ?ime se lakše postiže primarni cilj rada, a to je razvijanje spisateljskih sposobnosti i talenta.

I ne samo to: Škola kreativnog pisanja Autor kroz predavanja upu?uje polaznike sa vrstama kreativnog pisanja: ova škola ne obuhvata samo savladavanje veštine pisanja u okviru osnovna tri roda književnosti (lirika, epika, drama), ve? podrazumeva savladavanje veštine pisanja reklama, slogana, blogova itd. Osnovni metod je pisanje i analiza napisanog, ali je uklju?en i rad u grupama, radioni?arski rad na odre?ene teme sa odre?enim ciljem, kao i igre koje imaju za cilj da razviju sposobnost „baratanja re?ima“.

Svakog tromese?ja Škola Autor u goste poziva jednog pisca, koji kao gost-predava?, svojim savetima pomaže polaznicima Škole da ostvare svoje spisateljske ciljeve. Škola predvi?a i završno književno ve?e, na kome se prezentuju radovi polaznika, a koji se objavljuju na zvani?nom sajtu Škole kreativnog pisanja Autor u sekciji Radovi mladih autora.

Jelena Popadi? Biografija

Jelena Popadi? je nakon završene gimnazije u Kruševcu, upisala Fakultet dramskih umetnosti (smer – dramaturgija), da bi odmah zatim završila i postdiplomske Studije pozorišta na svom Fakultetu. Još kao student postala je stalni honorarni scenarista Radio televizije Srbije, rade?i pretežno program za decu i mlade. Napisala je ?itav niz emisija i serija: I ja bih da budem glumac, Bu?enja, Sa Ti na Vi, Klackalica itd. Radio Beograd otkupio je i emitovao više njenih radio drama: ?vr?ak na ognjištu (po istoimenom romanu ?arlsa Dikensa), Tajna mansarde, Velika tajna, O?ev trs itd. U pozorištu su joj izvedene brojne originalne drame, adaptacije i dramatizacije: Mila, Gavranov krst, Svinjski otac (adaptacija istoimene drame Aleksandra Popovi?a), Pozovi M radi preljube (adaptacija drame Reja Kunija), Kleveta (adaptacija), Velika tajna itd. Njen novi mjuzikl za decu Kohio preveden je i objavljen u Sloveniji, kao i u Srbiji u okviru edicije Savremena srpska drama.

Pobednik je konkursa be?kog pozorišta „Menchenbuehne Theater“ sa dramom „Gavranov krst“ (2004.), pobednik spisateljskog konkursa „Pisateljska soba/Pisateljska jazbina“ (2009.). Dobitnik je nagrade „Josip Kulundži?“ (nagrada koju dodeljuje Fakultet dramskih umetnosti najboljem studentu na katedri za dramaturgiju), kao i specijalne Sterijine nagrade za postavku i adaptaciju komada „Svinjski otac“ Aleksandra Popovi?a.
banner
banner
5 bitnih stvari o školi:

• namenjena je svim školskim uzrastima

• nudi razvijanje spisateljskih sposobnosti i talenta

• upu?uje polaznike na vrste kreativnog pisanja

• nudi rad u grupama i poseban
radioni?arski rad

• svakog tromese?ja pisac-gost

 

Comments are closed.