Skola Kreativnogpisanja

 

+menu-

header image

Radovi

Nakon upisa u?enika, bi?e omogu?en pristup.
banner
banner
5 bitnih stvari o školi:

• namenjena je svim školskim uzrastima

• nudi razvijanje spisateljskih sposobnosti i talenta

• upu?uje polaznike na vrste kreativnog pisanja

• nudi rad u grupama i poseban
radioni?arski rad

• svakog tromese?ja pisac-gost

 

Comments are closed.